Konsalting

Sa iskustvom u širokoj grupi industrija i tehnologija, Modern Building Concept d.o.o. (MBCprocene) kao tim donosi inovativna rešenja u kombinaciji sa najboljom praksom i višegodišnjim iskustvom, što omogućava da vaše poslovanje izvuče maksimalne koristi od dostupnih metoda menadžment sistema. Naša snaga definitivno leži u našoj fleksibilnosti. Nema prečica i gotovih rešenja.

Usluge su napravljene da zadovolje specifične potrebe klijenta. Kaže se da su konsultantske usluge od koristi interesima klijenata, pa konsultant, u vezi s tim, mora biti objektivan i nepristrasan i ne sme biti involviran u internu politku preduzeća, banke il druge organizacije.

U modernim uslovima danas, uspostavljanjem tržišta kapitala, sve više razvijaju se mnogobrojne usluge iz oblasti finansijskog konsaltinga i funkcionisanja berzi (brokeri i dileri), te drugih specifčnih usluga.
Mi smo tu da vam pružimo konkretne savete, savete koji deluju. Naši iskusni eksperti iz široko rasprostrnjenih oblasti imaju već razvijena rešenja koji omogućavaju jednostavnu i efikasnu primenu menadžment sistema u raznim organizacijama.