Procene iz oblasti građevinarstva

Procena nepokretnosti se vrši za potrebe formiranja početne kupoprodajne cene kod prometnih transakcija, izveštaja o stvarima koja se unose kao ulog odnosno ulozi u privredna društva. Onda takođe vrednovanja obaveznih investicija (na primer kod privatizacije), procenjivanja bilansnih pozicija, uspostavljanje hipoteka, stečajeva, promena statusa firmi, kao i za potrebe procene kapitala preduzeća odnosno privrednih društava.

Nejčešće se vrši procena sledećih oblika nepokretnosti:

  • Stambenih objekata,
  • Poslovnih objekata,
  • Industriskih objekata,
  • Objekata male privrede,
  • Skladišnih objekata,
  • Gradskog građevinskog zemljišta.