Procene iz oblasti mašinske tehnike

Procenu mašina i opreme vršimo pomoču tri opšte poznata pristupa koji se koriste kod utvrdjivanja vrednosti osnovnih sredstava. To su: troškovni pristup (princip uloženih sredstava), tržišni pristup (direktno upoređivanje prodajnih cena) i prinosni pristup (retko primenljiv kod većine opreme).

Vrsta i starost opreme, s jedne strane, kao i obim i kvalitet dostupnih podataka s druge, utiču na primenjivost svakog pristupa u svakoj pojedinačnoj situaciji. Iza sebe sa ponosom ističemo veliki broj procena i veštačenja u ovoj oblasti, gde su naši eksperti visoko uzdigli položaj naše kompanije.

Procene iz oblasti mašinske tehnike:

  1. Industrijske mašine,
  2. Betonske i asfaltne baze,
  3. Opreme i postrojenja u silosima za skladištenje žitarica i drugih poljoprivrednih kultura,
  4. Sve vrste mehanizacije,
  5. Putničkih, teretnih i ostalih vozila.