Beogradski Sajam

Naši stalni klijenti za koje radimo procene vrednosti pokretne i nepokretne imovine

Preduzeće angažuje stalne sudske veštake iz oblasti: građevinarstva, poljoprivrede, mašinske tehnike i ekonomije. Iskustvo stalno angažovanih i zaposlenih bazira se na dugogodišnjem radu i konsultantskim angažovanjima od preko 15 godina.

Modern building concept d.o.o. pruža sledeće usluge:

 1. Procene iz oblasti građevinarstva:
 2. Stambenih objekata,
 3. Poslovnih objekata,
 4. Industriskih objekata,
 5. Objekata male privrede,
 6. Skladišnih objekata,
 7. Gradskog građevinskog zemljišta.
 8. Procene iz oblasti poljoprivrede:
 9. Poljoprivrednog zemljišta,
 10. Zasada poljoprivrednih kultura i potencijalnih prinosa,
 11. Zasada voćnjaka i drugih dugogodišnjih zasada i potencijalnih prinosa.
 12. Procene iz oblasti mašinske tehnike:
 13. Industrijske mašine,
 14. Betonske i asfaltne baze,
 15. Opreme i postrojenja u silosima za skladištenje žitarica i drugih poljoprivrednih kultura,
 16. Sve vrste mehanizacije,
 17. Putničkih, teretnih i ostalih vozila.
 18. Procene iz oblasti ekonomije

Nakon dugogodišnjeg rada u struci možemo se pohvaliti da naše preduzeće predstavlja tim koji okuplja visokoobrazovane eksperte i sudske veštake različitih stručnih profila, sa višegodišnjim iskustvom i bazom podataka koja čini veliki broj veštačenja i procena. Formirani tim je u mogućnosti da u svakom trenutku odgovara na zahteve trzišta veoma brzo, stručno i kvalitetno. Brojni elaborati procena, reference na koje se pozivamo, izrađeni su direktno od strane veštaka građevinske, mašinske, poljoprivredne i ekonomske struke, koji danas predstavljaju sastavni deo tima zaposlenih u Modern building concept d.o.o.

Procene tržišnih vrednosti nepokretne i pokretne imovine je najčešći vid usluga namenjenih fičkim licima i privrednim subjektima sa ciljem uspostavljanja hipoteke / založnog prava kod poslovnih banaka a za svrhu kreditnog zaduženja.

U našim elaboratima se primenjuju sve priznate metodologije u izradi izveštaja o proceni, u zavisnosti od samog predmeta procene. Sama forma procene se prilagođava zahtevima poslovnih banaka, odnosno njihovom sistemu rada radi lakše obrade podataka. Takođe smo spremni da izveštaje o procenma izrađujemo i u formi koja je propisana od strane Banke sa kojom uspostavimo poslovnu saradnju.

Naša poslovna politika se zaniva na brzom odazivu i odgovoru na zahtev klijenata, pri čemu smo u mogućnosti da na teritoriji cele Srbije obilazak lokacije na kojoj se pokretna i nepokretna imovima nalazi odgovorimo u roku od 24 časa.

REFERENC LISTA – procene nepokretnosti:

R.br. Naziv privrednog subjekta Mesto
1 Delta properties(Delta sity, prodajni salon ADA, razni poslovni objekti) Beograd
2 Verano motors(poslovni objekat Zira, poslovna zgrada u Kolarčevoj ulici, poljoprivredna zemljišta…..) Beograd
3 Irva(restoran Devetka, Irva clinic….) Beograd
4 Hypo banka (procena stambeno poslovnih objekata u toku izgradnje-Univerzijada) Beograd
5 ELP (benzinske pumpe i razni poslovni objekti) Beograd
6 Rubin (poslovni objekti) Kruševac
7 Albus (poslovni objekti) Novi Sad
8 Niva   (poslovni objekti) Žabalj
9 Proteinka (poslovni objekti) Šabac
10 Energoprojekt (industrijski objekti i gradsko građevinsko zemljište) Stara Pazova
11 Invej ad, (poslovni objekti) Zemun
12 Feed&Seed Tehnologies (poslovna zgrada) Beograd
13 Galeb group (poslovni objekti i gradsko građevinsko zemljište) Beograd
14 AMSS (poslovni objekti) Beograd
15 Glas Podrinja a.d. (poslovna zgrada) Šabac

REFERENC LISTA – procene pokretne imovine:

R.br. Naziv privrednog subjekta Mesto
1 Fabrika „Arsenije Spasić“,oprema Zaječar
2 Fabrika „Timogradnja“,oprema Zaječar
3 Fabrika „Elektromontaža“,oprema Beograd
4 Fabrika Porcelana, oprema Zaječar
5 Incop, vozila i radne mašine Ćuprija
6 C&LC, vozila  i radne mašine Beograd
7 Lasta, autobusi Beograd
8 Trans Jug, autobusi Obrenovac
9 Integra motors, oprema Beograd
10 Fabrika „Gombit“, oprema Zemun
11 Gradimpex, oprema Beograd
12 Fabrika „Nissal“, oprema Niš
13 Termomont, oprema Šimanovci
14 Papir kom, oprema i vozila Čačak
15 Pan Ledi, oprema i vozila Pančevo

Procena građevinskog zemljišta:

Invej ad, gradsko građevinsko zemljište u radnoj zoni, Inđija

Orahovo ad, poljoprivredno zemljište, Novo Orahovo

Free energy BGD, gradsko građevinsko zemljište, Stari Banovci

Nemid doo, građevinsko zemljište, Banatski Sokolac i dr.